Disclaimer

Beleggen in Bitcoin en andere cryptovaluta's brengt aanzienlijke risico's met zich mee en dient te gebeuren op basis van uw eigen onderzoek. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade, direct of indirect, als gevolg van het gebruik van door Bitsave verstrekte informatie. Alle beslissingen die u neemt op basis van deze inhoud zijn volledig voor uw eigen risico.

Bitsave werkt met data uit het verleden. De verstrekte data, grafieken, methodiek en voortvloeiende output zijn van informatieve aard en kunnen fouten bevatten. In het verleden behaalde resultaten geven geen garantie voor de toekomst.

Ons eerder beschreven doel geeft aan dat we investeerders inzicht willen geven door gebruik te maken van publiekelijk beschikbare informatie. Keuzes om wel of niet te investeren in bitcoin is de verantwoordelijkheid van de investeerder zelf. Bitsave B.V. en/of haar UBO’s kunnen posities hebben in bitcoin en/of andere cryptovaluta.